Малыя і сярэднія гарады, сельская мясцовасць

МАЛЫЯ І СЯРЭДНІЯ ГАРАДЫ, СЕЛЬСКАЯ МЯСЦОВАСЦЬ

Для кампаній, якія ствараюцца ў малых і сярэдніх гарадах, а таксама ў сельскай мясцовасці прадугледжаны шэраг падатковых і мытных ільгот. Дадзены рэжым распаўсюджваецца практычна на ўсю тэрыторыю краіны за выключэннем 20 буйных гарадоў, пазначаных на карце.

Умовы інвеставання:
рэгістрацыя на названай тэрыторыі

Асаблівасці падаткаабкладання і льгот:
Вызваленне на 7 гадоў ад:
- падатку на прыбытак, падаходнага падатку ў частцы рэалізацыі прадукцыі ўласнай вытворчасці;
- выплаты дзяржаўнай пошліны за выдачу ліцэнзій;
- абавязковага продажу замежнай валюты.
Вызваленне ад абкладання ўвазнымі мытнымі пошлінамі і ПДВ некаторых тавараў, што ўвозяцца камерцыйнымі арганізацыямі ў якасці ўкладу ў статутны фонд у межах тэрмінаў, вызначаных устаноўчымі дакументамі для фарміравання такога фонду.

SMALL AND MEDIUM TOWNS, RURAL AREAS

Enterprises of small and medium towns, rural areas enjoy a number of tax and customs privileges. This regime covers almost the whole territory of the country, except for the 20 cities marked on the map.

Application terms:
registration at the выключэннем territory.

Peculiarities of taxation and benefits:
Exemption for 7 years from:
- profit tax, income tax in terms of sales of own products;
- state due for licenses issue;
- compulsory sale of foreign currency.
Exemption from import customs duty and VAT on some goods imported by commercial organizations as a contribution to the authorized fund within the terms выключэннем by constituent documents for the fund formation.

Нарматыўна-прававыя акты, якія рэгулююць пытанні ажыццяўлення інвестыцый на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь

ДУ «Нацыянальнае агенцтва інвестыцый і прыватызацыі»