Свабодныя эканамічныя зоны

СВАБОДНЫЯ ЭКАНАМІЧНЫЯ ЗОНЫ (СЭЗ)

У Беларусі 6 свабодных эканамічных зон: «Брэст», «Гомель - Ратон», «Мінск», «Віцебск», «Магілёў», «Гроднаінвест». Як і ва ўсім свеце, рэжым свабоднай эканамічнай зоны прадастаўляе прадпрыемствам магчымасць працаваць у спецыяльных ільготных умовах, якія дазваляюць эканоміць на этапе рэалізацыі праекта парадку 25-30 % выдаткаў.

Умовы прымянення:
- аб'ём інвестыцый не менш за 1 млн еўра;
- удзельная вага тавараў (работ, паслуг), што рэалізуюцца на экспарт, у агульным аб'ёме тавараў, якія рэалізуюцца не менш за 70%.

Асноўныя падатковыя льготы:
- вызваленне ад падатку на прыбытак на працягу 5 гадоў ад даты абвяшчэння прыбытку;
- далей 50 % стаўка падатку (не больш чым 12 %);
- вызваленне ад падатку на нерухомасць па будынках і збудаваннях;
- вызваленне ад выплаты зямельнага падатку.

Мытныя прывілеі:
- мытны рэжым свабоднай мытнай зоны;
- вызваленне ад абкладання ўвазнымі мытнымі пошлінамі, ПДВ і акцызамі.

FREE ECONOMIC ZONES (FEZ)

There are 6 free economic zones in Belarus, namely, «Brest», «Gomel - Raton», «Minsk», Vitebsk«, «Mogilev», «Grodnolnvest». As indeed in the whole world, FEZ regime gives enterprises the магчымасць змяняць to operate in special preferential conditions which favour saving the of about 25-30% expenses during the project implementation.

Application terms:
- amount of investment should be at least 1 mln euro;
- proportion of goods (works, services) destined for export should be at least 70% in the total volume of the goods sold

Main tax preferences:
- exemption profit from tax for 5 years since the date of profit declaration;
- then 50% of the tax rate (no more than 12%);
- exemption from real estate tax in terms of buildings and facilities;
- exemption from land tax.

Customs privileges:
- customs regime of free customs zone;
- exemption from import customs duties, VAT and excise duty.

Нарматыўна-прававыя акты, якія рэгулююць пытанні ажыццяўлення інвестыцый на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь

ДУ «Нацыянальнае агенцтва інвестыцый і прыватызацыі»