Тапанімічная камісія

ТАПАНІМІЧНАЯ КАМІСІЯ

ЗАЦВЕРДЖАНА Рашэннем Гомельскага гарадскога выканаўчага камітэта ад 11 лютага 2015 года № 97

СТАНОВІШЧА

АБ ГАРАДСКОЙ ТАПАНІМІЧНАЙ КАМІСІІ

1. Тапанімічная камісія пры Гомельскім гарадскім выканаўчым камітэце (далей - Тапанімічная камісія) ажыццяўляе каардынацыю дзейнасці па фарміраванні адзінага падыходу да выяўлення, нармалізацыі, прысваення найменняў геаграфічных аб'ектаў, іх перайменаванні, выкарыстанні найменняў геаграфічных аб'ектаў.

2. Тапанімічная камісія ў сваёй дзейнасці кіруецца Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь, міжнароднымі дамовамі, заканадаўствам Рэспублікі Беларусь і сапраўдным Палажэннем.

3. Асноўнымі задачамі Тапанімічнай камісіі з'яўляюцца:

каардынацыя дзейнасці па захаванню найменняў геаграфічных аб'ектаў, якія з'яўляюцца гісторыка-культурнай спадчынай Рэспублікі Беларусь, традыцыйнымі найменнямі населеных пунктаў, а таксама звязаных з жыццём і дзейнасцю выдатных людзей Беларусі;

разгляд пытанняў, звязаных з найменнем, перайменаваннем вулічна-дарожнай сеткі, прыпыначных пунктаў г. Гомеля;

падрыхтоўка прапаноў па пытаннях ўстанаўлення стандартнага напісання і вымаўлення ўсіх відаў найменняў гарадскіх аб'ектаў на рускай і беларускай мовах, у тым ліку для выкарыстання ва ўсіх відах дамавых і вулічных паказальнікаў, справаводстве, а таксама для ўжывання ў сродках масавай інфармацыі.

4. Тапанімічная камісія ў адпаведнасці з ускладзенымі на яе задачамі:

разглядае прапановы, звязаныя з наданнем найменняў геаграфічным аб'ектам, якія знаходзяцца на тэрыторыі г. Гомеля, іх перайменаваннем, уносіць прапановы, на падставе якіх Гомельскі гарадскі Савет дэпутатаў прымае адпаведнае рашэнне;

падрыхтоўвае інфармацыйныя матэрыялы па пытаннях найменняў геаграфічных аб'ектаў;

ўзаемадзейнічае з мясцовымі Саветамі дэпутатаў, абласной тапанімічнай камісіяй па пытаннях у галіне найменняў геаграфічных аб'ектаў;

у месячны тэрмін разглядае прапановы аб прысваенні найменняў геаграфічным аб'ектам, г. Гомеля і іх перайменаванні;

5. Тапанімічная камісія мае права:

прыцягваць ва ўстаноўленым парадку спецыялістаў навукова-даследчых устаноў, вышэйшых і агульнаадукацыйных навучальных устаноў да вырашэння асобных пытанняў, якія адносяцца да кампетэнцыі Тапанімічнай камісіі, а таксама правядзенню кансультацый і экспертыз, якія тычацца найменняў геаграфічных аб'ектаў;

ствараць рабочыя групы для вырашэння канкрэтных задач з ліку членаў Тапанімічнай камісіі;

запытваць і атрымліваць ва ўстаноўленым парадку інфармацыю, неабходную для ажыццяўлення дзейнасці па пытаннях, якія адносяцца да кампетэнцыі Тапанімічнай камісіі;

запрашаць адпаведных спецыялістаў і прадстаўнікоў органаў дзяржаўнага кіравання, мясцовых выканаўчых і распарадчых органаў і Саветаў дэпутатаў па пытаннях у галіне найменняў геаграфічных аб'ектаў з правам дарадчага голасу.

6. Склад Тапанімічнай камісіі зацвярджаецца рашэннем Гомельскага гарадскога выканаўчага камітэта.

7. Пасяджэння Тапанімічнай камісіі праводзяцца па меры неабходнасці.

8. Тапанімічная камісія правамоцныя прымаць рашэнні пры наяўнасці на пасяджэнні не менш паловы яе членаў. Рашэння Тапанімічнай камісіі афармляюцца пратаколам. Рашэнне лічыцца прынятым, калі за яго прагаласавала большасць прысутных на пасяджэнні членаў Тапанімічнай камісіі.